Dr. Öğr. Üyesi Afak Durur KARAKAYA

Radyoloji Uzmanı

...
Doğum Yeri, Tarihi
Aşkale , , 1981
Bildiği Yabancı Diller

2011-2015
Erzurum Bölge Eğitim ve Araştırma Hastanesi 
Uzm. Dr.                                                                                                               

2011 
Atatürk Üniversitesi
Uzm.Dr.

2011 
Atatürk Üniversitesi
Uzmanlık     

2005
Atatürk Üniversitesi

18 Adet Uluslararası Hakemli Dergilerde Yayımlanan Makaleler

8 Adet UluslararsI Bilimsel Toplantılarda Sunulan ve Bildiri Kitabında Basılan Bildiriler

3 Adet Ulusal Hakemli Dergilerde Yayımlanan Makaleler

35 Adet Ulusal Bilimsel Toplantılarda Sunulan ve Bildiri Kitabında Basılan Bildiriler