Doç. Dr. Aylin KILIÇ

Göz Hastalıkları

...
Doğum Yeri, Tarihi
Ankara , Türkiye , 1974
Bildiği Yabancı Diller
İngilizce
2016
İstanbul Göz Hastanesi
Göz Hastalıkları Uzmanı
 

 

2011-2015

 

Dünya Göz Hastanesi
Göz Hastalıkları Uzmanı
 

 

2002-2011

 

Kudret Göz Hastanesi
Göz Hastalıkları Uzmanı
 

 

1998-2002
Başkent Tıp Fakültesi
Uzmanlık
 

 

1991-1998

 

Hacettepe Tıp Fakültesi,
Diploma
 

 

Ödüller: 1. Amerikan Akademi Üstün Başarı Ödülü – Amerikan Akademi Oftalmoloji Yönetim Kurulu (Achievement Award, American Academy of Ophthalmology, the Board of Trustees 2010.) 2. En iyi poster Ödülü “Temporal cone frequency in keratoconic eyes according to different age groups,” Amerikan Akademi Oftalmoloji Yönetim Kurulu (American Academy of Ophthalmology 2007 Annual Meeting,”.) 3. INTACS Özel Ödülü (Special Recognition Award Intacs (Addition technology) Orlando, 2010) 4. En iyi poster ödülü “Amnion membrane transplatation in ocular surface disorder treatment” Türk Oftalmoloji Derneği XXXV, 2000, Antalya 5. LANS Award , Amerikan Akademi Oftalmoloji Yönetim Kurulu 2017, Chicago Yurtdışı Verdiği Eğitimler, Kurslar: 1. New Femtosecond Applications for Anterior Segment Surgery. European Society of Cataract and Refractive Surgery meeting, Paris, FRANCE, 2010 2. Intracorneal rings for keratoconus and post-LASIK ectasia (B). Course IC20, European Society of Cataract and Refractive Surgery meeting, Paris, FRANCE, 2010 3.      Intracorneal rings for keratoconus and Post LASIK ectasia. Instructional course. XXIX ESCRS 17-21 September Vienna, 2011. 4.      Intraocular ring segments. ESCRS Winter meeting 2011, İstanbul. 5.      Laser Refractive Surgery for Ophthalmology Residents. AAO, Chicago, 2012. 6.      Femtosecond Laser-Assisted Refractive Cataract Surgery. AAO, Chicago, 2012. 7. Femtolaser Cataract Surgery. ASCRS meeting, SanFrancisco, 2013. 8.      Laser Refractive Surgery for Ophthalmology Residents. AAO, New Orleans, 2013. 9.      Mastering Transepithelial and Epithelial-Off Corneal Collagen Crosslinking for Keratoconus and Post-LASIK Ectasia. AAO, New Orleans, 2013. 10. Instructional Course “ Intracorneal Riboflavin Injection Into the Corneal Channel in Keratoconus Treatment” ESCRS, London, 2014. 11.  Laser Refractive Surgery , AAO 2014, Chicago. 12.  Mastering Transepithelial and Epithelial-Off Corneal Collagen Crosslinking for Keratoconus and Post-LASIK Ectasia. AAO, LasVegas, 2015. 13.  Laser Refractive Surgery , AAO, Las Vegas, 2015.


Oftalmoloji Alanında Yurtdışı Pozisyonlar: Yönetim Kurulu Üyeliği: Uluslararası Refraktif Cerrahi Derneğinde (International Society of Refractive Surgery -ISRS) Türkiye delegesi: Uluslararası Refraktif Cerrahi Derneğinde (International Society of Refractive Surgery) Fakülte Üyesi: Avrupa İleri Oftalmoloji Eğitim Universitesi, Universita Della Svizzera Italiana (Universita Della Svizzera Italiana, European Advanced Ophthalmology Education School ) Editör Yönetim Kurulu; Katarakt ve Refraktif Cerrahi Dergisi (Cataract and Refractive Surgery Today Journal) Editör Yönetim Kurulu; Uluslararası Keratokonus ve Ektatik Korneal Hastalıkları Dergisi ( (International Journal of Keratoconus and Ectatic Corneal Diseases) Editör Yönetim Kurulu; Ocular Surgery News Oftalmoloji Alanında Bilimsel Dernek Üyelikleri: Dernek Üyelikleri: Uluslararası Refraktif Cerrahi Derneği (ISRS) Kornea Derneği (Cornea Society) Avrupa Katarakt ve Refraktif Cerrahi Derneği (ESCRS) Türk Oftalmoloji Derneği, Katarakt ve Refraktif Cerrahi ve Kornea Birim Aktif Üyeliği (TOD) Amerikan-Avrupa Oftalmik Cerrahi Kongre Üyeliği (AECOS)


34 Adet Yurtdışı Hakemli dergilerde yayımlanan makaleler "85 Uluslararası bilimsel toplantılarda sunulan ve bildiri kitaplarında (proceedings) basılan bildiriler " 8 Adet Ulusal hakemli dergilerde yayımlanan makaleler 84 Adet Yurtdışı bilimsel toplantılarda sunulan ve bildiri kitaplarında basılan bildiriler Kitap Editörlüğü 1. “Corneal Topography From Theory to Practice” edited by Kılıç A, Roberts CJ. Kugler Publications 2013, Amsterdam, Netherlands. 2. “Makula Translokasyon Cerrahisi,” (Macula translocation surgery) ed. M. Bahadır, A. Kılıç, Kudret Göz Yayınları, Ankara, 2002. 3. “Güncel Vitreoretinal Cerrahi:Ekipman ve Teknikler,” (Current vitreoretinal surgery; equipment –techniques) ed. M. Bahadır, Ö. Mertoğlu, A. Kılıç, Kudret Göz Yayınları, Ankara, 2003. 4. “Güncel Fakoemülsifikasyon Cerrahisi:Ekipman ve Teknikler,” (Current Phacoemulsification surgery; equipment-techniques) ed. M. Bahadır, A. Kılıç, Kudret Göz Yayınları, Ankara, 2004. 5. “Intracorneal Ring Segments and Alternative Treatments for Corneal Ectatic Diseases” ed Joseph Colin, Aylin Kılıç, Kudret Göz Hastanesi yayınları, 2007. Yazdığı Kitap Bölüm: 1.      Kılıç A. “Intacs implantation with sequential collagen crosslinking treatment in postoperative LASIK ectasia” Surgical Techniques in Ophthalmology Refractive Surgery, ed Ashok garg, Jorge L Alio, 237-241, Jaypee Brothers Medical Publishers (P) Ltd 2010. 2.      Kılıç A. “Factors influencing flap and Intacs decentration after femtolaser application in normal and keratoconic eyes” Surgical Techniques in Ophthalmology Refractive Surgery, ed Ashok garg, Jorge L Alio, 242-247, Jaypee Brothers Medical Publishers (P) Ltd 2010. 3.      Kılıç A. “Flap and Intacs decentration” Surgical Techniques in Ophthalmology Refractive Surgery, ed Ashok Garg, Jorge L Alio, 12-17, Jaypee Brothers Medical Publishers (P) Ltd, First edition 2010. 4.      Kılıç A. “Transepithelial cross-linking treatment in eyes with Intacs ” Surgical Techniques in Ophthalmology Refractive Surgery, ed Ashok garg, Jorge L Alio, 49-56, Jaypee Brothers Medical Publishers (P) Ltd, First edition 2010. 5.      Kanellopoulos J, Kılıç A. “Corneal Collagen Cross-Linking Using Intrastromal Pocket” Corneal Collagen Cross-Linking, Hafezi F, Randleman JB. Slack Incorporated, 2013. 6. Kılıç A., “Intacs Material and Clinical Use in Ectatic Corneal Disease,” Intracorneal Ring Segments and Alternative Treatments for Corneal Ectatic Diseases,” ed. A. Kılıç (Ertan), J. Colin, 112-119, Kudret Göz Yayınları, Ankara, 2007. 7. Kılıç A., “Intacs Treatment with Femtosecond Laser,” ed. A. Kılıç (Ertan), J. Colin, 127-142, Kudret Göz Yayınları, Ankara, 2007. 8. Kılıç A., “ Transepithelial Cross-linking Treatment in Eyes with INTACS”, ed. A. Garg, R. Pinelli, A.J. Kanellopoulos, D. O”Brart, C.F. Lovisolo, 110-120, Jaypee Brothers Medical Publishers, New Delhi, 2009.