Dr. Öğr. Üyesi Ayşe İSTANBULLU TOSUN

Mikrobiyoloji

...
Doğum Yeri, Tarihi
Bursa , Türkiye , 1975
Bildiği Yabancı Diller
İngilizce
E-Posta Adresi
2012 - Halen
ÖZEL İSTANBUL MEDİPOL HASTANESİ
Mikrobiyoloji Uzmanı
İstanbul

 

2010 - 2012

 

ÖZEL AHENK LABORATUVARI
Mikrobiyoloji Uzmanı
İstanbul

 

2007 - 2010

 

ÇAMLICA ALMAN HASTANESİ
Mikrobiyoloji Uzmanı
İstanbul

 

2006 - 2007

 

SYNLAB LABORATUVARI
Mikrobiyoloji Uzmanı
İstanbul

 

2005 - 2006

 

AMERİKAN HASTANESİ
Mikrobiyoloji Uzmanı
İstanbul

 

2000 - 2005
İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ CERRAHPAŞA TIP FAKÜLTESİ
Mikrobiyoloi ve Klinik Mikrobioloji ABD - Uzmanlık Öğrencisi
İstanbul

 

1992 - 1998

 

İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ CERRAHPAŞA TIP FAKÜLTESİ
Tıp Eğitimi
İstanbul

 

1- Türk Mikrobiyoloji Kongresi 2005-2012 2- Synlab Marketing Meeting 2007 Berchtesgaden 3- Ulusal Moleküler ve Tanısal Mikrobiyoloji Kongresi 2005 İstanbul 4- Hastane Enfeksiyonları Eğitim Programı 2006 Bursa 5- Ulusal Moleküler ve Tanısal Mikrobiyoloji Kongresi 2004 İstanbul 5- Gülhane Antimikrobik kemoterapi Günleri 2006-2011 İstanbul


1- İstanbul Tabip Odası 2- Klinik Mikrobiyoloji Uzmanları Derneği 3- Türk Mikrobiyoloji Cemiyeti


ULUSAL YAYINLAR ÇOCUK HASTALARIN ABSE MATERYALLERİNDEN İZOLE EDİLEN ANAEROB BAKTERİLER VE ANTİMİKROBİK DİRENÇ DURUMLARI. H Bahar, M Mamal Torun, M Demirci, N Sever, A İstanbullu. ANKEM Dergisi16:4. 2002:486-91 ULUSAL BİLDİRİLER POSTER SUNUMLARI 1- ÜROLOJİ POLİKLİNİĞİNDE TAKİP EDİLEN HASTALARIN İDRAR ÖRNEKLERİNDEN İZOLE EDİLEN BAKTERİLER VE BU BAKTERİLERİN TEDAVİDE SIK KULLANILAN BAZI ANTİBİYOTİKLERE KARŞI DİRENÇ ORANLARI. Aygün G, İstanbullu A, Özdamar M, Yanık S, Yaşar H, Parlakgül D, Aşırdizer S, Özbek C, Ergüven O, Altaş K. XI. KLİMİK Kongresi, İstanbul-2003;s:302 2- TOPLUM VE HASTANE KAYNAKLI ÜRİNER SİSTEM İNFEKSİYONLARINDAN İZOLE EDİLEN ESCHERİCHİA COLİ KÖKENLERİNDE ANTİBİYOTİK DİRENCİ. Gökhan AYGÜN, Sema YANIK, Funda KOÇAK, Melda ÖZDAMAR, Serpil AŞIRDİZER, Deniz PARLAKGÜL, Hatice YAŞAR, Ayşe İSTANBULLU, Oray ERGÜVEN, Günay CAN, Kemal ALTAŞ. XI. KLİMİK Kongresi, İstanbul-2003;s:344 3- 2003 CERRAHPAŞA TIP FAKÜLTESİ HASTANE İNFEKSİYONLARI PREVALANS ÇALIŞMASI. Günay Can, Gökhan Aygün, Pakize Aygün, Serpil Erol, Nazan Küçük, Selahattin Aydınlı, Mücahit Yemişen, Birgül Mete, Aslı Demirel, Sema Yanık, Asuman Sıdan, Ayşe İstanbullu, Melda Özdamar, Recep Öztürk, Yaşar Bağdatlı. Hastane İnfeksiyonları Dergisi 2004:8 ek 2; Hastane İnfeksiyonları Kongresi Ankara-2004;s:54 4- PEDİYATRİK NOZOKOMİYAL İSHALLERDE VİRAL ETKENLERİN SAPTANMASI. M Özdamar, K Midilli, A İstanbullu, M Samastı, S Türkoglu, K Altaş. XXXI. Türk Mikrobiyoloji kongresi Kuşadası 2004 5-HASTANEMİZ KLİNİK MİKROBİYOLOJİ LABORATUVARINDA 2002 YILINDA İDRAR ÖRNEKLERİNDEN ÜRETİLEN HAEMOPHİLUS CİNSİ BAKTERİLER Aygün G. Yücel N. İstanbullu A. Yanık S. Karatoka B. Aşırdizer S. Parlakgül D. Altaş K. XI.KLİMİK Kongresi, İstanbul-2003;s:344 6- SALGIN DÖNEMİNDE HASTANEMİZ LABORATUVARINDA PCR YÖNTEMİYLE İZOLE EDİLEN İNFLUENZA VİRUSLARI. K Midilli, A İstanbullu, G Yılmaz, S Türkoğlu SÖZLÜ SUNUM HASTANEMİZDE İZOLE EDİLEN ESCHERİCHİA COLİ VE KLEBSİELLA PNEUMONİAE KÖKENLERİNİN PLAZMİD KÖKENLİ AMPC BETA-LAKTAMAZ VARLIĞI YÖNÜNDEN ARAŞTIRILMASI. A İstanbullu, K Midilli, M Özdamar, S Yanık, G Aygün, K Altaş. XXXI. Türk Mikrobiyoloji Kongresi Kuşadası 2004