Muayene Süreçleri

İlk kez 1 sınıf uçabilirlik için sağlık raporu düzenlenecek olan adayların muayene ve incelemeleri kapsamı aşağıda sıralanmıştır. Her aday uçuş tabibi tarafından sistemik fizik incelemeye tabi tutulur. Ayrıca,
 • EKG ve EKG Raporu Tam Kan Sayımı
 • Kan Biyokimyası ve Sedimentasyon:
 • Glisemi,
 • Azotemi,
 • Kreatinemi,
 • Lipid Profili,
 • SGPT,
 • GGT,
 • Sedimentasyon.
 • Tam İdrar Tahlili
 • PA Akciğer Grafisi ve Raporu
 • Solunum Fonksiyon Testleri (Spirometri)
 • Kapsamlı Göz Muayenesi (Genişletilmiş)
 • Anamnez
 • Görme Keskinliği
 • Yakın, Orta, Uzak Görüş
 • Düzeltmesiz, Düzeltmeli
 • Refraksiyon
 • Oküler Motilite ve Binoküler Görü
 • Renkli Görüş
 • Görme Alanları
 • Tonometri: 40 yaş üstü ve klinik endikasyon olduğunda
 • Fundoskopi
 • Derinlik Hissi
 • Kapsamlı KBB Muayenesi (Genişletilmiş)
 • Anamnez
 • Sistemik KBB Muayenesi
 • Anterior ve Posterior Rinoskopi
 • Vestibüler Sistem (Romberg Testi dahil)
 • Pnömatik Otoskopi
 • Timpanometri
 • Saf Ton Odyometri
Temdit amacıyla 1 sınıf uçabilirlik için sağlık raporu düzenlenecek olan kişilerin, muayene ve incelemeleri kapsamı aşağıda sıralanmıştır. Her kişi uçuş tabibi tarafından sistemik fizik incelemeye tabi tutulur. Ayrıca,
 • EKG ve EKG Raporu:
 • 30 yaşına kadar 60 Ayda bir
 • 30-39 yaş arası 24 Ayda bir
 • 40-49 yaş arası 12 Ayda bir
 • 50 yaş üstü her muayenede
 • Tam Kan Sayımı: Her muayenede
 • Kan Biyokimyası ve Sedimantasyonu: Her muayenede
 • Tam İdrar Tahlili: Her muayenede
 • PA Akciğer Grafisi ve Raporu:
 • 40 yaşına kadar 5 yılda bir, sonrasında 4 yılda bir
 • Solunum Fonksiyon Testleri:
 • 40 yaşına kadar 5 yılda bir
 • Sonrasında 4 yılda bir
 • Göz Muayenesi:
 • Her muayenede:
 • Anamnez Görme Keskinliği
 • Yakın, Orta, Uzak Görüş
 • Düzeltmesiz, Düzeltmeli
 • Oftalmoskopi ve morfoloji
 • Kapsamlı Göz Muayenesi (Genişletilmiş):
 • 40 yaşına kadar 60 ayda bir
 • Sonrasında 24 Ayda bir
 • KBB Muayenesi
 • Her muayenede:
 • Anamnez
 • Sistemik KBB Muayenesi Fısıltı Testi
 • Kapsamlı KBB Muayenesi (Genişletilmiş):
 • 40 yaşına kadar 60 Ayda bir
 • Sonrasında 24 Ayda
İlk kez 2 sınıf uçabilirlik için sağlık raporu düzenlenecek olan adayların muayene ve incelemeleri kapsamı aşağıda sıralanmıştır. Her aday uçuş tabibi tarafından sistemik fiziki incelemeye tabi tutulur. Ayrıca,
 • EKG ve EKG Raporu Tam Kan Sayımı
 • Kan Biyokimyası ve Sedimentasyon Glisemi,
 • Azotemi,
 • Kreatinemi,
 • Lipid Profili,
 • SGPT,
 • GGT,
 • Sedimentasyon
 • Tam İdrar Tahlili
 • PA Akciğer Grafisi ve Raporu
 • Solunum Fonksiyon Testleri (Spirometri)
 • Kapsamlı Göz Muayenesi(Genişletilmiş)
 • Anamnez Görme Keskinliği
 • Yakın, Orta, Uzak Görüş
 • Düzeltmesiz, Düzeltmeli
 • Refraksiyon
 • Oküler Motilite ve Binoküler Görüş
 • Renkli Görüş
 • Görme Alanları
 • Fundoskopi
 • Derinlik Hissi
 • Kapsamlı KBB Muayenesi (Genişletilmiş)
 • Anamnez
 • Sistemik KBB Muayenesi
 • Saf Ton Odyometri
Temdit amacıyla 2 sınıf uçabilirlik için sağlık raporu düzenlenecek olan kişilerin muayene ve incelemeleri kapsamı aşağıda sıralanmıştır. Her kişi uçuş tabibi tarafından sistemik Fizik İncelemeye tabi tutulur. Ayrıca,
 • EKG ve EKG Raporu:
 • 40. yaşından sonraki ilk muayenede,
 • Sonrasında her muayenede
 • Tam Kan Sayımı:
 • 40. yaşından sonraki ilk muayenede,
 • Sonrasında her muayenede
 • Kan Biyokimyası ve Sedimentasyon:
 • 40. yaşından sonraki ilk muayenede,
 • Sonrasında her muayenede
 • Tam İdrar Tahlili: Her muayenede PA Akciğer Grafisi ve Raporu
 • 40 yaşından sonraki ilk muayenede
 • Sonrasında 4 yılda bir Solunum Fonksiyon Testleri:
 • 40 yaşından sonraki ilk muayenede
 • Sonrasında 4 yılda bir
 • Rutin Göz Muayenesi: Her Muayenede
 • Anamnez
 • Görme Keskinliği
 • Oftalmoskopi ve morfoloji
 • Rutin KBB Muayenesi: Her Muayenede
 • Anamnez
 • Sistemik KBB Muayenesi
 • Fısıltı Testi
 • Odyometri ve Odyogram:
 • İlk Alet Sertifikasında
 • 40 yaş altı 60 Ayda bir
 • Sonrasında 24 Ayda bir
 • Kapsamlı (Genişletilmiş) Göz Muayenesi ancak klinik olarak endike ise yapılması gerekmektedir.
İlk kez Uçucu Teknisyen olmak için başvuran sağlık raporu düzenlenecek olan adayların muayene ve incelemeleri kapsamı aşağıda sıralanmıştır. Her aday uçuş tabibi tarafından sistemik Fizik İncelemeye tabi tutulur. Ayrıca,
 • EKG ve EKG Raporu
 • Tam Kan Sayımı
 • Kan Biyokimyası ve Sedimentasyon Glisemi,
 • Azotemi,
 • Kreatinemi,
 • Lipid Profili,
 • SGPT,
 • GGT,
 • Sedimentasyon
 • Tam İdrar Tahlili
 • PA Akciğer Grafisi ve Raporu
 • Solunum Fonksiyon Testleri (Spirometri)
 • Kapsamlı Göz Muayenesi(Genişletilmiş)
 • Anamnez
 • Görme Keskinliği
 • Yakın, Orta, Uzak Görüş
 • Düzeltmesiz, Düzeltmeli
 • Refraksiyon
 • Oküler Motilite ve Binoküler Görüş
 • Renkli Görüş
 • Görme Alanları
 • Fundoskopi
 • Derinlik Hissi
 • Kapsamlı KBB Muayenesi (Genişletilmiş)
 • Anamnez
 • Sistemik KBB Muayenesi
 • Saf Ton Odyometri
İlk kez Hava Trafik Kontrolörü olmak için başvuran sağlık raporu düzenlenecek olan adayların muayene ve incelemeleri kapsamı aşağıda sıralanmıştır. Her aday uçuş tabibi tarafından sistemik Fizik İncelemeye tabi tutulur. Ayrıca,
 • EKG ve EKG Raporu
 • Tam Kan Sayımı
 • Kan Biyokimyası ve Sedimentasyon
 • Glisemi,
 • Azotemi,
 • Kreatinemi,
 • Lipid Profili,
 • SGPT,
 • GGT,
 • Sedimentasyon
 • Tam İdrar Tahlili
 • PA Akciğer Grafisi ve Raporu
 • Solunum Fonksiyon Testleri (Spirometri)
 • Kapsamlı Göz Muayenesi(Genişletilmiş)
 • Anamnez
 • Görme Keskinliği
 • Yakın, Orta, Uzak Görüş
 • Düzeltmesiz, Düzeltmeli
 • Refraksiyon
 • Oküler Motilite ve Binoküler Görüş
 • Renkli Görüş
 • Görme Alanları
 • Fundoskopi
 • Derinlik Hissi
 • Kapsamlı KBB Muayenesi (Genişletilmiş)
 • Anamnez
 • Sistemik KBB Muayenesi
 • Saf Ton Odyometri
Temdit amacıyla başvuran Hava Trafik Kontrolörü için sağlık raporu düzenlemek amacıyla periodik muayene ve incelemeleri kapsamı aşağıda sıralanmıştır. Her kişi uçuş tabibi tarafından sistemik Fizik İncelemeye tabi tutulur. Ayrıca,
 • EKG ve EKG Raporu:
 • 40. yaşından sonraki ilk muayenede,
 • Sonrasında her muayenede
 • Tam Kan Sayımı:
 • 40. yaşından sonraki ilk muayenede,
 • Sonrasında her muayenede
 • Kan Biyokimyası ve Sedimentasyon:
 • 40. yaşından sonraki ilk muayenede,
 • Sonrasında her muayenede
 • Tam İdrar Tahlili: Her muayenede
 • PA Akciğer Grafisi ve Raporu
 • 40 yaşından sonraki ilk muayenede
 • Sonrasında 48 Ayda Bir
 • Solunum Fonksiyon Testleri:
 • 40 Yaşından Sonraki İlk Muayenede
 • Sonrasında 48 Ayda Bir
 • Rutin Göz Muayenesi: Her Muayenede
 • Anamnez
 • Görme Keskinliği
 • Oftalmoskopi ve morfoloji
 • Rutin KBB Muayenesi: Her muayenede
 • Anamnez
 • Sistemik KBB Muayenesi
 • Fısıltı Testi
 • Odyometri ve Odyogram:
 • İlk Alet Sertifikasında
 • 40 yaş altı 60 Ayda bir
 • Sonrasında 24 Ayda bir
 • Kapsamlı (Genişletilmiş) Göz Muayenesi ancak klinik olarak endike ise yapılması gerekmektedir.
Temdit amacıyla başvuran Hava Trafik Emniyeti Elektronik Personeli (ATSEP) için sağlık raporu düzenlenecek olan kişilerin muayene ve incelemeleri kapsamı aşağıda sıralanmıştır. Her kişi uçuş tabibi tarafından sistemik Fizik İncelemeye tabi tutulur. Ayrıca,
 • EKG ve EKG Raporu: 40. yaşından itibaren her muayenede,
 • Tam Kan Sayımı: 40. yaşından itibaren her muayenede,
 • Kan Biyokimyası ve Sedimentasyon: 40. yaşından itibaren her muayenede,
 • Tam İdrar Tahlili: Her muayenede
 • Rutin Göz Muayenesi: Her muayenede
 • Anamnez
 • Görme Keskinliği
 • Refraksiyon
 • Oftalmoskopi ve morfoloji
 • Tonometri: 40. yaşından itibaren her muayenede,
KBB Muayenesi: Her muayenede Dahilİye Muayenesi: Her muayenede Nöroloji Muayenesi: Her muayenede Psikiyatri Muayenesi: Her muayenede Klinik endikasyon olduğunda gerekli diğer tetkikler yapılabilir, diğer uzmanlık dallarının konsültasyonuna başvurulabilir.
Temdit amacıyla başvuran Kabin Ekibi Üyesi için sağlık raporu düzenlemek amacıyla periyodik muayene ve incelemeleri kapsamı aşağıda sıralanmıştır. Her kişi uçuş tabibi tarafından sistemik Fizik İncelemeye tabi tutulur. Ayrıca,
 • EKG ve EKG Raporu:
 • 40. yaşından sonraki ilk muayenede,
 • Sonrasında her muayenede
 • Tam Kan Sayımı: 40. Sonrasında her muayenede
 • Kan Biyokimyası ve Sedimentasyon:
 • 40. yaşından sonraki ilk muayenede,
 • Sonrasında her muayenede
 • Tam İdrar Tahlili: Her muayenede
 • PA Akciğer Grafisi ve Raporu
 • 40 yaşından sonraki ilk muayenede
 • Sonrasında 48 Ayda bir
 • Solunum Fonksiyon Testleri:
 • 40 yaşından sonraki ilk muayenede
 • Sonrasında 48 Ayda bir
 • 40 yaşından sonraki ilk muayenede,
 • Rutin Göz Muayenesi: Her muayenede
 • Anamnez
 • Görme Keskinliği
 • Oftalmoskopi ve morfoloji
 • Rutin KBB Muayenesi: Her muayenede
 • Anamnez
 • Sistemik KBB Muayenesi
 • Fısıltı Testi
 • Odyometri ve Odyogram:
 • İlk Alet Sertifikasında
 • 40 yaş altı 60 Ayda bir
 • Sonrasında 24 Ayda bir
 • Kapsamlı (Genişletilmiş) Göz Muayenesi ancak klinik olarak endike ise yapılması gerekmektedir.