Tetkiklerin Geçerlilik Süreleri

EKG
30 yaş altı(5 yıl)
30- 39 yaş(2 yıl)
40 - 59 yaş(1 yıl)
60 yaş üstü(6 ay)

ODYOMETRİ
40 yaş altı(5 yıl)
40 yaş üstü(2 yıl)

GÖRME ALANI
40 yaş altı(5 yıl)
40 yaş üstü(2 yıl)

SFT (Solunum Fonksiyon Testi)
40 yaş altı(5 yıl)
40 yaş üstü(4 yıl)

AKCİĞER GRAFİSİ
40 yaş altı(5 yıl)
40 yaş üstü(4 yıl)