Tanı Tedavi Ünitelerimiz - 444 70 44 - Medipol Üniversitesi Hastanesi - Çocuk Gastroenterolojisi

Çocuk Gastroenterolojisi

Bölümde, karaciğer ve sindirim sistemiyle ilgili hastalığı olan çocukların teşhis, tedavi ve izlemlerinin yanında, gereken hastalara beslenme desteği yapılmaktadır.

Bu hizmetlerin gerektirdiği endoskopik işlemler -özofagogastroduodenoskopi (yemek borusu-mide ve 12 parmak bağırsağının ucunda mercek olan bir aletle görülerek muayenesi), kolonoskopi (kalın bağırsağın görerek incelenmesi), rektosigmoidoskopi (kalın bağırsağın son 30 cm’lik kısmının görerek incelenmesi)-, 24 saatlik özofagiyal pH monitorizasyonu (mideden yemek borusuna asit içeriğin kaçıp kaçmadığının incelenmesi), kapsül ya da endoskopik olarak ince bağırsak biyopsisi, karaciğer biyopsisi, yemek borusu varislerinden kanayan hastaların varislerinin iğneyle ya da bağlayarak tedavisi ve ailesel geçen bazı hastalıkların tanısı için kemik iliği ve dalak aspirasyonu yapılmaktadır.

Yenidoğandöneminden ergenliğin sonuna kadar olan yaş grubunda karşılaşılan beslenmesorunları nedeniyle hastalar görülmekte ve takip edilmektedir. Beslenmeyetersizliği durumlarında hastanede yatırılarak damardan ya da yatırılarak yada ayaktan, burundan (nazogastrik) ya da mideden (gastrostomi) beslenmeuygulamaları yapılabilmektedir.