Tanı Tedavi Ünitelerimiz - 444 70 44 - Medipol Üniversitesi Hastanesi - Kemik İliği Merkezi

Kemik İliği Merkezi

Erişkin Kemik İliği–Kök Hücre Nakil Merkezi

Sağlık alanında önemli bir referans merkezi olma yolundaemin adımlarla ilerleyen Medipol Üniversitesi Hastanesi, Kemik İliği-Kök HücreNakli Merkezi İle de hizmet vermektedir. Yalnızca Türkiye’den değil, dünyanındört bir tarafından gelecek hastalara kemik iliği nakli ihtiyaçlarınıkarşılamayı amaçlayan ünite, günümüz teknolojisinin ulaştığı son noktadaki tümimkanlara sahiptir.

Medipol Üniversitesi Hastanesi Kemik İliği-Kök Hücre NakliMerkezi;

-         Poliklinik,

-         Yatan hasta bölümü,

-         Modern laboratuvarlar,

-         Yoğun bakım destek ünitesinden oluşmaktadır.

Güçlü akademisyen kadronun görev aldığı merkezde, kemikiliği-kök hücre nakli konusunda uluslararası standartların sağlanmasının yanısıra; hastaların gereksinim duyduğu tüm hizmetler verilmektedir.

Tedavi süreçlerini multidisipliner yapı içindegerçekleştiren Kemik İliği-Kök Hücre Merkezi’nde;

-         Multipl miyelom (plazma hücrelerinin yaptığıhabis kemik iliği hastalığı),

-         Lenfoma (hematolojik lenf bezi kanseri),

-         Akut lösemi (kan kanseri),

-         Kronik lösemi,

-         Kemik iliği yetmezliği, aplastik anemi, yaşlılardagörülen bir çeşit kemik iliği yetmezliği olan MDS hastalığı gibi benzer kanhastalığı olanlarda kemik iliği-kök hücre nakli olabilmektedir.

Pediatrik  Hematopoetik Kök Hücre Nakil Merkezi

Medipol Üniversitesi Hastanesi Pediatrik Hematopoetik KökHücre Nakil Merkezi’nde, hem otolog (hastanın kendisinden) hem de allojenik(başka birinden) nakiller yapılmaktadır.

Merkez, aferez ünitesi ,pediatrik yoğun bakım, pediatriknefroloji, pediatrik nöroloji, pediatrik kardiyoloji, pediatrik endokrinoloji, pediatrikgastroentroloji ve pediatrik göğüs hastalıkları bilim dalları iledesteklenmektedir.

Medipol Üniversitesi Hastanesi Pediatrik Hematopoetik KökHücre Nakil Merkezi’nde, hematopoetik kök hücre nakli ile tedavi olanağıbulunabilecek hastalıklar şunlardır:

-         Tedaviye cevap vermeyen lösemi, lenfoma ve bazıkanserler

-         Doğuştan veya edinsel kan hastalıkları (Akdenizanemesi, orak hücre anemisi gibi)

-         Doğuştan veya sonradan kazanılan kemik iliğiyetmezlikleri (aplastik anemiler gibi)

-         Vücut savunma sistemi eksiklikleri (ağır kombineimmün  yetmezlik gibi)

-         Doğuştan olan metabolik hastalıklar(adrenolökodistrofi gibi)