Alerji ve İmmünoloji (Erişkin)

Medipol Üniversitesi Erişkin Allerji ve İmmünoloji Bilim Dalı, astım (allerjik ve allerjik olmayan), allerjik nezle (allerjik rinit), gıda allerjisi, ilaç allerjisi, arı allerjisi, allerjik ürtiker, allerjik egzema, anjioödem, mesleki allerjik hastalıkları, anafilaksi (alerjik şok) ve bağışıklık sistemi yetersizliği (immün yetmezlik)  gibi hastalıkların tanı ve tedavisi ile ilgilenmektedir.. Bölümümüzde tanı ve tedaviye yönelik aşağıdaki işlemler yapılmaktadır

Tanıya yönelik uygulamalar

Allerjiyi saptamaya yönelik testler

 • Deri prick-intradermal testleri
 • Kanda spesifik IgE bakılması
 • Allerjenle provokasyon testi

Astımı olan veya şüphe duyulan hastalarda yapılan testler

 • Solunum fonksiyon testleri
 • Reversibilite testleri(geri dönüşümlülük testi)

İlaç allerjisi olan veya şüphe duyulan hastalarda yapılan testler

 • İlaçlar ile deri testi
 • İlaç provokasyon (yükleme) testi
 • Besin alerjisi olan veya şüphe duyulan hastalarda hastalarda yapılan testler
 • Besinler ile cilt testleri
 • Besinler ile provokasyon testleri

Tedavi uygulamaları

 • Farmakoterapi
 • Aşı tedavisi ( immünoterapi )
 • İlaç desensitizasyonu

Allerji ve İmmünoloji Laboratuvarı

 • Solunum fonksiyon testleri
 • Spesifik IgE’ler, Total IgE, , triptaz ölçümü,  nazal yaymanın sitolojik değerlendirilmesi, antikor ölçümleri