Romatoloji

Romatolojik hastalıklar günümüzde önemli bir sağlık sorunuolarak karşımıza çıkmaktadırlar. Son yıllarda romatolojik hastalıkların tedavisindeki yenilikler ve farkındalığınartması ile romatoloji doktorlarına olantalep her geçen gün artmaktadır. Pek çokromatolojik hastalığın kronik olması, bazısının yaşamı tehdit etmesi ve bir çoğunun iş gücü kaybına yolaçması etkin tedavi ve takibini zorunlukılmaktadır.

Romatoloji bölümünde;

Romatoid Artrit, Ankilozan Spondilit, Sedef artriti(PsoriatikArtrit), Sistemik Lupus Eritematozus, Sjögren Sendromu, Sistemik Skleroz, Vaskülitler,BehçetHastalığı, Gut Hastalığı, Ailevi Akdeniz Ateşi (AAA) (FMF), Sarkoidoz, Erişkin Stillhastalığı, İnflamatuvar Miyozitler, Takayasu Hastalığı, Antifosfolipid Sendromu gibi iltihaplı romatizma hastalıklarınınyanı sıra, ağrılı yumuşak doku romatizmalarının, osteoartrit ve benzerihastalıkların da teşhis ve tedavisi yapılmaktadır. Buhastalıklar vücudun sadece eklem bölgelerini değil, iç organları sistemikhastalıklardır.

Hastalıklarıntedavisinde gerekli görüldüğü takdirde Nefroloji, Kardiyoloji, Göğüs Hastalıkları ve Enfeksiyon Hastalıklarıkliniklerinden destek alınmaktadır.

Romatoloji bölümünde yapılan işlemler ve faaliyetler :

  • Kas-iskelet sisteminin ultrasonografikincelemesi
  • Eklem ponksiyonu ve eklem içi ağrıtedavisi
  • Tükrük bezi biyopsisi
  • Deri biyopsisi
  • İç hastalıkları uzmanlıköğrencilerinin eğitimi
  • Tıp fakültesi öğrencilerinin eğitimi
  • Çok merkezli klinik ve ultrasonografikçalışmalar.