Beyin Pili Ameliyatının Riskleri Var Mıdır?

Beyin pili ameliyatlarında yüzde 1 civarında enfeksiyon, yüzde 1 civarındaysa beyin kanaması riski bulunuyor. Başarının sırrı, beynin içinde 2-3 milimetre çapındaki anatomik oluşumu bulmak ve oraya müdahale etmekten geçiyor. “Mikroelektrot kayıt” ve “stimülasyon tekniği” ameliyatlarda riskin ortadan kalkmasını sağlayarak yüz güldüren sonuçlarıyla dikkat çekiyor. Bu teknik sayesinde beynin fizyolojik haritası çıkarılıyor ve hastalıktan sorumlu hücrelerin yeri en doğru şekilde bulunarak hastaya beyin pili takılıyor.
Hastanın genel anestezi almasına bağlı düşük oranlı riskler olabilirken, bu risklerin ameliyat öncesinde ayrıntılı olarak değerlendirilmesi gerekiyor. Riske yol açacak veriler varsa ameliyat kararının gözden geçirilmesi gerekiyor. Beyin pili tedavisi için doğru endikasyon konulmuş ve doğru ameliyat yapılmışsa hastaların tamamına yakını büyük yarar görüyor. Girişimin yapıldığı hastanın pür Parkinson hastası olması ve beyin pili elektrotlarının tam olarak hastalıktan sorumlu bölgeye konulması gerekiyor. Tam Parkinson hastası olmayan birine beyin pili takılmışsa veya beyin pili elektrotları hedefe hata payı olmaksızın yerleştirilememişse hastanın ameliyattan yarar görme şansı azalıyor ya da ortadan kalkıyor.