Kardiyak Ultrasonografi

Tek atımda her şey değişebilir. Kardiyovasküler Ultrason görüntülemede altın standart tek kalp atımında tüm kalbin 4 Boyutlu görüntülenmesi (taranması) ile artık mümkün olmaktadır.