Ameliyat Öncesi Dönemde Yapılması Gerekenler

 • Genel sağlık ve beslenme durumu değerlendirilmeli;
 • Ameliyat sonrası, uyulması gereken diyet programı açıklanmalı;
 • Cerrahi işlemlerdeki riskin en aza indirilmesi için, komorbidite tedavisi en iyi şekilde yapılmalı;
 • Hastanın takip programlarına gönülden bağlılığı ve motivasyonu değerlendirilmeli;
 • Ömür boyu takibin gerekliliği ve cerrahi seçeneklerin riski ve sonuçları hakkında, gerekli tüm bilgileri alacağı garanti edilmeli;
 • Hastanın, cerrahinin potansiyel sonuçlarını anlaması sağlanmalı;
 • Cerrahinin riskli durumlar içerebileceği konusunda, hastaya doğru bilgi verilmeli ve hasta, yaşam boyu davranış değişikliğini ve takip programlarını kabul etmeli.
 • Hastanın klinik durumu ve bariatrik operasyon planı değerlendirilmeli;
 • Uyku apnesi sendromu ve akciğer solunum fonksiyonu;
 • Metabolik ve endokrin bozukluklar;
 • Gastro-özefageal refü hastalığı, Helicobacter pylori gastriti;
 • Vücut kompozisyonu (dansitometrik değerlendirme);
 • Kemik yoğunluğu;
 • İndirekt kalorimetri.